Kut i trokut - usmena provjera By: sanelajukic

{"cattitle-1":"1.%20pitanje","cat1q1":"%3Cp%3EKako%20se%20dijele%20trokuti%20s%20obzirom%20na%20stranice%3F%3C/p%3E","cat1qmediaimage1":"","cat1a1":"","cat1amediaimage1":"","cat1v1":"100","cat1q2":"%3Cp%3EKoliki%20je%20zbroj%20kutova%20u%20trokutu%3F%3C/p%3E","cat1qmediaimage2":"","cat1a2":"","cat1amediaimage2":"","cat1v2":"200","cat1q3":"%3Cp%3EKako%20se%20nazivaju%20to%u010Dke%20koje%20odre%u0111uju%20trokut%3F%3C/p%3E","cat1qmediaimage3":"","cat1a3":"","cat1amediaimage3":"","cat1v3":"300","cat1q4":"%3Cp%3EKako%20se%20dijele%20trokuti%20s%20obzirom%20na%20kutove%3F%3C/p%3E","cat1qmediaimage4":"","cat1a4":"","cat1amediaimage4":"","cat1v4":"400","cat1q5":"%3Cp%3EKoliki%20je%20zbroj%20%u0161iljastih%20kutova%20u%20pravokutnom%20trokutu%3F%3C/p%3E","cat1qmediaimage5":"","cat1a5":"","cat1amediaimage5":"","cat1v5":"500","cattitle-2":"2.%20pitanje","cat2q1":"%3Cp%3EKoji%20su%20trokuti%20pravokutni%3F%A0%3C/p%3E","cat2qmediaimage1":"","cat2a1":"","cat2amediaimage1":"","cat2v1":"100","cat2q2":"%u0160to%20su%20suplementarni%20kutovi%3F","cat2qmediaimage2":"","cat2a2":"","cat2amediaimage2":"","cat2v2":"200","cat2q3":"%3Cp%3EKoji%20su%20trokuti%20raznostrani%u010Dni%3F%3C/p%3E","cat2qmediaimage3":"","cat2a3":"","cat2amediaimage3":"","cat2v3":"300","cat2q4":"Kada%20su%20dva%20kuta%20uz%20presje%u010Dnicu%20jednaka%3F","cat2qmediaimage4":"","cat2a4":"","cat2amediaimage4":"","cat2v4":"400","cat2q5":"%3Cp%3EKoji%20su%20trokuti%20%u0161iljastokutni%3F%3C/p%3E","cat2qmediaimage5":"","cat2a5":"","cat2amediaimage5":"","cat2v5":"500","cattitle-3":"3.%20pitanje","cat3q1":"%3Cp%3E%u0160to%20zna%u010Di%20da%20su%20trokuti%20sukladni%3F%20Navedi%20pou%u010Dke%20o%20sukladnosti.%3C/p%3E","cat3qmediaimage1":"","cat3a1":"","cat3amediaimage1":"","cat3v1":"100","cat3q2":"%3Cp%3EMo%u017Ee%20li%20trokut%20imati%20dva%20tupa%20kuta%3F%20Objasni%21%3C/p%3E","cat3qmediaimage2":"","cat3a2":"","cat3amediaimage2":"","cat3v2":"200","cat3q3":"%3Cp%3EKakvi%20su%20kutovi%20s%20me%u0111usobno%20okomitim%20kracima%3F%20Skiciraj%21%3C/p%3E","cat3qmediaimage3":"","cat3a3":"","cat3amediaimage3":"","cat3v3":"300","cat3q4":"%3Cp%3EKakvi%20su%20kutovi%20s%20me%u0111usobno%20usporednim%20kracima%3F%20Skiciraj%21%3C/p%3E","cat3qmediaimage4":"","cat3a4":"","cat3amediaimage4":"","cat3v4":"400","cat3q5":"%3Cp%3EMo%u017Ee%20li%20trokut%20imati%20dva%20prava%20kuta%3F%20Objasni%21%3C/p%3E","cat3qmediaimage5":"","cat3a5":"","cat3amediaimage5":"","cat3v5":"500","cattitle-4":"4.%20pitanje","cat4q1":"%3Cp%3EKoji%20uvjet%20moraju%20zadovoljavati%20tri%20du%u017Eine%20da%20se%20njima%20mo%u017Ee%20ome%u0111iti%20trokut%3F%3C/p%3E","cat4qmediaimage1":"","cat4a1":"","cat4amediaimage1":"","cat4v1":"100","cat4q2":"%3Cp%3E%u0160to%20je%20simetrala%20kuta%3F%20Koje%20svojstvo%20ima%20simetrala%20kuta%3F%3C/p%3E","cat4qmediaimage2":"","cat4a2":"","cat4amediaimage2":"","cat4v2":"200","cat4q3":"%3Cp%3EKoja%20je%20najdulja%20stranica%20u%20pravokutnom%20trokutu%3F%20Obrazlo%u017Ei%21%3C/p%3E","cat4qmediaimage3":"","cat4a3":"","cat4amediaimage3":"","cat4v3":"300","cat4q4":"%3Cp%3EKoliko%20stupnjeva%20imaju%20%u0161iljasti%20kutovi%20jednakokra%u010Dnog%20pravokutnog%20trokuta%3F%20Obrazlo%u017Ei.%3C/p%3E","cat4qmediaimage4":"","cat4a4":"","cat4amediaimage4":"","cat4v4":"400","cat4q5":"%3Cp%3EKoja%20je%20najdulja%20stranica%20u%20tupokutnom%20trokutu%3F%20Obrazlo%u017Ei%3F%3C/p%3E","cat4qmediaimage5":"","cat4a5":"","cat4amediaimage5":"","cat4v5":"500","cattitle-5":"5.%20pitanje","cat5q1":"%3Cp%3ESkiciraj%20kut%20i%20njegovu%20simetralu.%20Doka%u017Ei%20da%20je%20svaka%20to%u010Dka%20simetrale%20kuta%20jednako%20udaljena%20od%20krakova%20tog%20kuta.%3C/p%3E","cat5qmediaimage1":"","cat5a1":"","cat5amediaimage1":"","cat5v1":"100","cat5q2":"%3Cp%3EU%20trokutu%20ABC%20je%20%DF%3D36%3Csup%3E0%20%3C/sup%3Ei%20y%3D66%3Csup%3E0%20.%20%3C/sup%3EPravac%3Csup%3E%A0%3C/sup%3EAD%20raspolavlja%20kut%20a%20i%20sije%u010De%20stranicu%20BC%20u%20to%u010Dki%20D.%20Koliko%20stupnjeva%20ima%20kut%20ADC%3F%3C/p%3E","cat5qmediaimage2":"","cat5a2":"","cat5amediaimage2":"","cat5v2":"200","cat5q3":"%3Cp%3E%u0160to%20zna%u0161%20o%20trokutu%20upisanoj%20kru%u017Enici%3F%20%u0160to%20joj%20je%20sredi%u0161te%3F%20%u0160to%20joj%20je%20polumjer%20i%20za%u0161to%3F%3C/p%3E","cat5qmediaimage3":"","cat5a3":"","cat5amediaimage3":"","cat5v3":"300","cat5q4":"%3Cp%3EJedan%20je%20kut%20trokuta%20jednak%20zbroju%20drugih%20dvaju%20kutova.%20Koliko%20stupnjeva%20ima%20najve%u0107i%20kut%20tog%20trokuta%3F%3C/p%3E","cat5qmediaimage4":"","cat5a4":"","cat5amediaimage4":"","cat5v4":"400","cat5q5":"%3Cp%3EKoliko%20stupnjeva%20imaju%20%u0161iljasti%20kutovi%20pravokutnog%20trokuta%20ako%20jedan%20od%20njih%20iznosi%202/3%20drugoga%3F%3C/p%3E","cat5qmediaimage5":"","cat5a5":"","cat5amediaimage5":"","cat5v5":"500","cattitle-6":"","cat6q1":"","cat6qmediaimage1":"","cat6a1":"","cat6amediaimage1":"","cat6v1":"100","cat6q2":"","cat6qmediaimage2":"","cat6a2":"","cat6amediaimage2":"","cat6v2":"200","cat6q3":"","cat6qmediaimage3":"","cat6a3":"","cat6amediaimage3":"","cat6v3":"300","cat6q4":"","cat6qmediaimage4":"","cat6a4":"","cat6amediaimage4":"","cat6v4":"400","cat6q5":"","cat6qmediaimage5":"","cat6a5":"","cat6amediaimage5":"","cat6v5":"500","board-notes":"","board-custom-background":"https%3A//s3.amazonaws.com/flipquiz-site/custom-board-options/background-presets/fq-custom-bg-preset-rainforest.jpg","board-custom-color-main":"%230000ff","board-custom-color-sec":"%2380ff80"}
{"cattitle-1":"1. pitanje","cat1q1":"Kako se dijele trokuti s obzirom na stranice?","cat1qmediaimage1":"","cat1a1":"","cat1amediaimage1":"","cat1v1":"100","cat1q2":"Koliki je zbroj kutova u trokutu?","cat1qmediaimage2":"","cat1a2":"","cat1amediaimage2":"","cat1v2":"200","cat1q3":"Kako se nazivaju točke koje određuju trokut?","cat1qmediaimage3":"","cat1a3":"","cat1amediaimage3":"","cat1v3":"300","cat1q4":"Kako se dijele trokuti s obzirom na kutove?","cat1qmediaimage4":"","cat1a4":"","cat1amediaimage4":"","cat1v4":"400","cat1q5":"Koliki je zbroj šiljastih kutova u pravokutnom trokutu?","cat1qmediaimage5":"","cat1a5":"","cat1amediaimage5":"","cat1v5":"500","cattitle-2":"2. pitanje","cat2q1":"Koji su trokuti pravokutni? ","cat2qmediaimage1":"","cat2a1":"","cat2amediaimage1":"","cat2v1":"100","cat2q2":"Što su suplementarni kutovi?","cat2qmediaimage2":"","cat2a2":"","cat2amediaimage2":"","cat2v2":"200","cat2q3":"Koji su trokuti raznostranični?","cat2qmediaimage3":"","cat2a3":"","cat2amediaimage3":"","cat2v3":"300","cat2q4":"Kada su dva kuta uz presječnicu jednaka?","cat2qmediaimage4":"","cat2a4":"","cat2amediaimage4":"","cat2v4":"400","cat2q5":"Koji su trokuti šiljastokutni?","cat2qmediaimage5":"","cat2a5":"","cat2amediaimage5":"","cat2v5":"500","cattitle-3":"3. pitanje","cat3q1":"Što znači da su trokuti sukladni? Navedi poučke o sukladnosti.","cat3qmediaimage1":"","cat3a1":"","cat3amediaimage1":"","cat3v1":"100","cat3q2":"Može li trokut imati dva tupa kuta? Objasni!","cat3qmediaimage2":"","cat3a2":"","cat3amediaimage2":"","cat3v2":"200","cat3q3":"Kakvi su kutovi s međusobno okomitim kracima? Skiciraj!","cat3qmediaimage3":"","cat3a3":"","cat3amediaimage3":"","cat3v3":"300","cat3q4":"Kakvi su kutovi s međusobno usporednim kracima? Skiciraj!","cat3qmediaimage4":"","cat3a4":"","cat3amediaimage4":"","cat3v4":"400","cat3q5":"Može li trokut imati dva prava kuta? Objasni!","cat3qmediaimage5":"","cat3a5":"","cat3amediaimage5":"","cat3v5":"500","cattitle-4":"4. pitanje","cat4q1":"Koji uvjet moraju zadovoljavati tri dužine da se njima može omeđiti trokut?","cat4qmediaimage1":"","cat4a1":"","cat4amediaimage1":"","cat4v1":"100","cat4q2":"Što je simetrala kuta? Koje svojstvo ima simetrala kuta?","cat4qmediaimage2":"","cat4a2":"","cat4amediaimage2":"","cat4v2":"200","cat4q3":"Koja je najdulja stranica u pravokutnom trokutu? Obrazloži!","cat4qmediaimage3":"","cat4a3":"","cat4amediaimage3":"","cat4v3":"300","cat4q4":"Koliko stupnjeva imaju šiljasti kutovi jednakokračnog pravokutnog trokuta? Obrazloži.","cat4qmediaimage4":"","cat4a4":"","cat4amediaimage4":"","cat4v4":"400","cat4q5":"Koja je najdulja stranica u tupokutnom trokutu? Obrazloži?","cat4qmediaimage5":"","cat4a5":"","cat4amediaimage5":"","cat4v5":"500","cattitle-5":"5. pitanje","cat5q1":"Skiciraj kut i njegovu simetralu. Dokaži da je svaka točka simetrale kuta jednako udaljena od krakova tog kuta.","cat5qmediaimage1":"","cat5a1":"","cat5amediaimage1":"","cat5v1":"100","cat5q2":"U trokutu ABC je ß=360 i y=660 . Pravac AD raspolavlja kut a i siječe stranicu BC u točki D. Koliko stupnjeva ima kut ADC?","cat5qmediaimage2":"","cat5a2":"","cat5amediaimage2":"","cat5v2":"200","cat5q3":"Što znaš o trokutu upisanoj kružnici? Što joj je središte? Što joj je polumjer i zašto?","cat5qmediaimage3":"","cat5a3":"","cat5amediaimage3":"","cat5v3":"300","cat5q4":"Jedan je kut trokuta jednak zbroju drugih dvaju kutova. Koliko stupnjeva ima najveći kut tog trokuta?","cat5qmediaimage4":"","cat5a4":"","cat5amediaimage4":"","cat5v4":"400","cat5q5":"Koliko stupnjeva imaju šiljasti kutovi pravokutnog trokuta ako jedan od njih iznosi 2/3 drugoga?","cat5qmediaimage5":"","cat5a5":"","cat5amediaimage5":"","cat5v5":"500","cattitle-6":"","cat6q1":"","cat6qmediaimage1":"","cat6a1":"","cat6amediaimage1":"","cat6v1":"100","cat6q2":"","cat6qmediaimage2":"","cat6a2":"","cat6amediaimage2":"","cat6v2":"200","cat6q3":"","cat6qmediaimage3":"","cat6a3":"","cat6amediaimage3":"","cat6v3":"300","cat6q4":"","cat6qmediaimage4":"","cat6a4":"","cat6amediaimage4":"","cat6v4":"400","cat6q5":"","cat6qmediaimage5":"","cat6a5":"","cat6amediaimage5":"","cat6v5":"500","board-notes":"","board-custom-background":"https://s3.amazonaws.com/flipquiz-site/custom-board-options/background-presets/fq-custom-bg-preset-rainforest.jpg","board-custom-color-main":"#0000ff","board-custom-color-sec":"#80ff80"}

This board liked by....

... no one just yet, but don't worry, it'll happen!


FlipQuiz Logo

FlipQuiz™ provides educators with a quick way to create quiz boards for test reviews in the classroom that can be saved for later use.

Terms and Conditions and Privacy Policy
©2019 FlipQuiz™. All rights reserved.

Follow FlipQuiz™ on Twitter → @flipquizme