Leesstrategieën

Schrijfdoelen

Tekstsoorten

Indeling van een tekst

Vaste tekststructuren

100

Welke leesstrategie kan je het beste gebruiken als... 

je de tekst helemaal goed wilt begrijpen en je de hoofdzaken van een tekst wilt vinden? 

Intensief lezen

200

Welke leesstrategie kan je het beste gebruiken als... 

je de betrouwbaarheid van de informatie en de argumentatie in een tekst wilt beoordelen?

Kritisch lezen

300

Welke leesstrategie kan je het beste gebruiken als... 

je het onderwerp wilt vaststellen en snel wilt bepalen of de tekst voor jou bruikbaar of interessant is?

Oriënterend lezen

400

Welke leesstrategie kan je het beste gebruiken als... 

je deelonderwerpen wilt vaststellen?

Globaal lezen

500

Welke leesstrategie kan je het beste gebruiken als... 

je bruikbare informatie in een tekst wilt vinden?

Zoekend lezen

100

Met welk schrijfdoel heb je te maken als...

de schrijver zijn lezers aanzet om iets te gaan doen?

Activeren

200

Met welk schrijfdoel heb je te maken als...

de schrijver zijn lezers wilt vermaken door iets leuks of interessants te vertellen?

Amuseren

300

Met welk schrijfdoel heb je te maken als...

de schrijver zijn lezers vertelt wat er gebeurt of gebeuren gaat; zijn lezers uitlegt hoe iets in elkaar zit. 

Informeren

400

Met welk schrijfdoel heb je te maken als...

de schrijver de lezer met argumenten probeert over te halen voor zijn standpunt.

Overtuigen

500

Met welk schrijfdoel heb je te maken als...

de schrijver zijn lezers de gelegenheid geeft zich een mening te vormen over een onderwerp

Opiniëren 

100

Welke tekstsoort hoort bij een amuserende tekst?

Bijvoorbeeld: romans, verhalen, gedichten, strips, etc. 

200

Welke tekstsoort hoort bij een activerende tekst?

Bijvoorbeeld: Advertentie, reclamefolder, etc. 

300

Welke tekstsoort hoort bij een overtuigende tekst? 

De belangrijkste tekstsoort is een betoog. Andere zijn: ingezonden brief, column of redactioneel commentaar. 

400

Welke tekstsoort hoort bij een informerende tekst?

De belangrijkste tekstsoort is een uiteenzetting. Andere zijn: handleiding, gebruiksaanwijzing, instructie, recept, studieboek, rapport, nieuwsbericht. 

500

Welke tekstsoort hoort bij een opiniërende tekst?

De belangrijkste tekstsoort is een beschouwing. Andere zijn: recensie, verslag of discussiestuk

100

Uit welke drie delen bestaat een zakelijke tekst?

Inleiding, middenstuk & slot

200

Noem een paar inhoudelijke kenmerken van de inleiding.

- Aandacht trekken van de lezer met behulp van actualiteit, geschiedenis, anekdote, voorbeeld, belang van de lezer. 

- Aangeven wat het onderwerp van de tekst is. 

- Geeft soms de opbouw van de tekst aan. Er wordt dan aangekondigd welke deelonderwerpen aan de orde komen. 

300

Noem een paar inhoudelijke kenmerken van het middenstuk.

- Behandelt diverse aspecten van het onderwerp (deelonderwerpen). 

- Structurerende zinnen: de eerste en laatste zinnen zijn vaak de belangrijkste. 

- Alineaverbanden en signaalwoorden. Sommige alinea's horen bij elkaar en vormen een deelonderwerp. Het verband tussen alinea's herken je aan signaalwoorden 

400

Noem een paar inhoudelijke kenmerken van het slot. 

- Het slot wordt gevormd door de laatste alinea('s) van een tekst. 

- Vaak bevat het slot de conclusie van de tekst: dat is dan de hoofdgedachte.

- Soms bevat het slot een samenvatting. 

- Het slot kan ook een aanbeveling, aansporing, afweging of toekomstverwachting hebben. 

- In (een van) de eerste zin(nen) van het slot staat vaak een signaalwoord als: kortom, ten slotte, al met al, dus

100

Welke tekststructuur wordt hier omschreven? 

In de inleiding staat een probleem

In het middenstuk de gevolgen/ oorzaken en oplossingen

In het slot de beste oplossing

Probleem/oplossingstructuur

200

Welke tekststructuur wordt hier omschreven? 

In de inleiding staat een stelling/ standpunt

In het middenstuk de argumenten en tegenargumenten

In het slot de herhaling van de stelling

Argumentatiestructuur

300

Welke tekststructuur wordt hier omschreven? 

In de inleiding staat een onderwerp

In het middenstuk de voor- en nadelen

In het slot de afweging of conclusie

Voor- en nadelenstructuur

400

Welke tekststructuur wordt hier omschreven? 

In de inleiding staat een bepaald verschijnsel

In het middenstuk de kenmerken/ voorbeelden/ verklaringen/ oorzaken/ redenen

In het slot de samenvatting

Verklaringsstructuur

500

Welke tekststructuur wordt hier omschreven? 

In de inleiding staat een vraag

In het middenstuk de antwoorden

In het slot de samenvatting of conclusie

Vraag/antwoordstructuur

Game Settings

Aesthetic

Utilities

Close
FlipQuiz Logo

FlipQuiz™ provides educators with a quick way to create quiz boards for test reviews in the classroom that can be saved for later use.

Terms and Conditions and Privacy Policy
©2019 FlipQuiz™. All rights reserved.

Follow FlipQuiz™ on Twitter → @flipquizme

© 2014-2019 FlipQuiz™