Twórcy

Pokolenie

Obozy

Terminy

Cytaty

Tylko dla orłów

100

Tadeusz Borowski należał do pokolenia ...

Kolumbów

200

Gustaw Herling-Grudziński walczył w armii...

Generała Andersa

300

Wojnę z perspektywy cywila opisał ...

Miron Białoszewski

400

Autorem " Pianisty" jest ...

Władysław Szpilman

500

Poetą. który zginął w powstaniu warszawskim jest obok Baczyńskiego...

Tadeusz Gajcy

100

Nazwa pokolenia Kolumbów pochodzi od...

Książki Romana Bratnego " Kolumbowie, rocznik 20"

200

Przekonanie o zagładzie swojego pokolenia nazywamy...

Katastrofizmem generacyjnym

300

Wiersz będący refleksją pokoleniową to...

"Pokolenie" K.K.Baczyńskiego

400

"czy nam postawią, z litości chociaż, nad grobem krzyż"

Cytat pochodzi z wiersza...

"Pokolenie"

500

Gimnazjum, z którego wywodzili się słynni przedstawiciel pokolenia Kolumbów to...

Gimnazjum S. Batorego w Warszawie

100

Autorem wspomnień z radzieckiego łagru jest ...

Gustaw Herling-Grudziński

200

Obóz opisywany w"Innym świecie" znajdował się ...

W Jercewie pod Archangielskiem

300
Obozy koncentracyjne do niewolnictwa starożytności porównuje Borowski w opowiadaniu...

" U nas w Auschwitzu"

400

Więźniowie wykonujący 125% normy nazywają się ...

Stachanowcy

500

Odpowiednikiem niemieckich lagrów są...

Rosyjskie łagry

100

Literatura faktu to...

Formy literackie, które przedstawiają autentyczne postacie i wydarzenia, jak np. reportaż (relacja, raport), dziennik, pamiętnik

200

Holocaust to...

Całopalenie, ofiara całopalna, Shoah, –zagłada Żydów w czasie II wojny światowej  przez Niemców
300

Człowiek zlagrowany to...

400
Behawioryzm to...

Technika narracji,która charakteryzuje się brakiem w wypowiedziach narratora bezpośrednich informacji o przeżyciach, stanach psychicznych czy uczuciach bohaterów.

500

Dewaluacja wartości to...

100
"W Warszawie przy karuzeli,
W pogodny wieczór wiosenny,
Przy dźwiękach skocznej muzyki.
Salwy za murem getta
Głuszyła skoczna melodia"

Cz. Miłosz, "Campo di Fiori"

200
"mam lat dwadzieścia
jestem mordercą"
T. Różewicz, "Lament"
300
"Jak się później dowiedziałem, Marię,jako aryjsko-semickiego mischlinga, wywieziono wraz z transportem żydowskim do osławionego obozu nad morzem,(...)"

T. Borowski, "Pożegnanie z Marią"

400
"1 sierpnia we wtorek 1944 roku było niesłonecznie, mokro, nie było za bardzo ciepło. W południe chyba wyszedłem na Chłodną (moja ulica wtedy, numer 40) i pamiętam, że było dużo tramwajów, samochodów, (...)"

M. Białoszewski , " Pamiętnik z powstania warszawskiego"

500
"Jeno odmień czas kaleki,

zakryj groby płaszczem rzeki,

zetrzyj z włosów pył bitewny,

tych lat gniewnych

czarny pył."

K.K.Baczyński, "Niebo złote ci otworzę..."

100

Który niemiecki filozof pytał, czy możliwa jest poezja po Oświęcimiu?

Teodor Adorno

200

Kto jest autorem cyklu " Rozstrzelania"?

Andrzej Wróblewski

300

Co to jest aksjologia?

Dział filozofii, ogólna teoria , nauka o wartościach

400

Kto napisał " Archipelag GUłag"?

Aleksander Sołżenicyn

500

Wymień przykłady katastrofizmów, które poznałeś w liceum

Dekadencki, ekspresjonistyczny, awangardowy, wojenny

Game Settings

Aesthetic

Utilities

Close
FlipQuiz Logo

FlipQuiz™ provides educators with a quick way to create quiz boards for test reviews in the classroom that can be saved for later use.

Terms and Conditions and Privacy Policy
©2019 FlipQuiz™. All rights reserved.

Follow FlipQuiz™ on Twitter → @flipquizme

© 2014-2019 FlipQuiz™