Metoda naukowa i wyjaśnianie świata

Wynalazki, które zmieniły świat

ENERGIA - od Słońca do żarówki

Technologie współczesne i przyszłości

Cykle, rytmy i czas

Ślepy traf

100

Jak ma na imię MILLIKAN - amerykański fizyk, który wyznaczył ładunek elementarny?

ROBERT

200

Którym etapem w doświadczeniu jest wniosek?

OSTATNIM

300

Co oznacza znak z wykrzyknikiem?

Substancje drażniące!

400

Którą planetą od Słońca jest Uran?

Jest 7 planetą!

500

Jaka jest średnica DROGI MLECZNEJ?

ok. 30kpc (100000 lat św.)

100

Kto wynalazł żarówkę?

Thomas Alva Edison

200

Na jakiej półkuli znajduje się zwrotnik RAKA

PÓŁNOCNEJ

300

W którym wieku wynaleziono silnik parowy?

XVIII w.

400

Jak inaczej nazywamy kwas acetylosalicylowy?

ASPIRYNA

500

Kto jako pierwszy otrzymał nitroglicerynę?

Ascanio Sobrero

100

Ile wynosi temperatura Słońca na powierzchni?

ok. 5800 st. C

200

Co to jest  termiczne źródło światła?

Ciało emitujące promieniowanie widzialne w wyniku rozgrzania do odpowiedniej temperatury.

300

Parametrami układu są ... ?

- wymiary (objętość układu)

- ciśnienie panujące w układzie

- temperatura układu

400

Opisz układy endoenergetyczny i egzoenergetyczny.

- w procesie endoenergetycznym energia jest pobierana przez układ z otoczenia

- w procesie egzoenergetycznym energia jest wydzielana przez układ do otoczenia

500

Opisz równaniem proces fotosyntezy.

6CO2 + 6H2O + światło + chlorofil -> C6H12O6 + 6O2

100

Co to są półprzewodniki?

Materiał wykazujący w określonych warunkach własności izolatora (ciała nie przewodzącego elektryczności) a w innych - właściwości przewodnika prądu.

300

Jak jest najstarszy ośrodek przemysłu i gdzie się znajduje?

Dolina Krzemowa

– znajduje się w północnej części amerykańskiego stanu Kalifornia.

400

Nazwa fazy pośredniej między ciekłym i krystalicznym stanem skupienia materii, którą charakteryzuje zdolność do płynięcia, charakterystyczna dla cieczy i jednocześnie dalekozasięgowe uporządkowanie tworzących ją cząsteczek, podobnie jak to ma miejsce w kryształach.

Ciekłe kryształy

500

Opisz reakcję polimeryzacji etynu

Podczas polimeryzacji etynu (CH≡CH), podczas której wiązania potrójne przekształcają się w wiązania podwójne wytwarzając jednocześnie wiązania pomiędzy kolejnymi cząsteczkami:

n CH≡CH → -[-CH=CH-]n-

powstaje poliacetylen.

100

Rytm biologiczny związany ze zmianami pór roku nazywany jest rytmem ...

SEZONOWYM

200

Nauka badająca związki pomiędzy zmianami warunków klimatycznych i pór roku a terminami zachodzenia periodycznych zjawisk w rozwoju roślin (fitofenologia) i zwierząt (zoofenologia), zachodzących w danej porze roku, takich jak kiełkowanie, kwitnienie, owocowanie, zrzucanie liści u roślin, zapadanie w sen zimowy, odloty ptaków do cieplejszych regionów, wystąpienie dwóch pokoleń u niektórych owadów.

Fenologia

300

Nazwa starożytnego miasta/państwa gdzie powstał pierwszy kalendarz?

BABILON

400

Substancja chemiczna, która dodana do układu powoduje zmianę ścieżki kinetycznej reakcji chemicznej, na taką, która ma niższą energię aktywacji, czego efektem jest wzrost szybkości reakcji chemicznej.

Sama nie ulega trwałej przemianie chemicznej.

KATALIZATOR

500

Do jakiego rodzaju skał należy GRANIT?

Skała magmowa.

100

Wprowadził do fizyki pojęcie kwant, a także badał emisję promieniowania rozgrzanych ciał.

MAX PLANCK

200

W epoce tej stosowano stopy Cu z Zn i Sn.

Epoka brązu

300

kąt zawarty między północną częścią południka odniesienia a danym kierunkiem poziomym. Może służyć do orientacji w terenie i do orientowania pomiarów geodezyjnych.

AZYMUT

400

Preparat pochodzenia biologicznego zawierający antygen stymulujący układ odpornościowy do indukcji swoistej odpowiedzi immunologicznej przeciw określonemu drobnoustrojowi. Dzięki wytworzeniu pamięci immunologicznej w przypadku kolejnego kontaktu z antygenem wtórna odpowiedź immunologiczna szybciej i skuteczniej eliminuje patogen, co uniemożliwia naturalny przebieg choroby, wraz z wykształceniem się typowych dla niej objawów klinicznych. W skład szczepionki może wchodzić żywy, o osłabionej zjadliwości (atenuowany) lub zabity drobnoustrój, a także inne fragmenty jego struktury czy metabolity.

SZCZEPIONKA

500

Autor m.in. napisanej po grecku Mathematike Syntaxis znanej bardziej jako Almagest, traktatu w trzynastu księgach, zawierającego kompendium wiedzy astronomicznej tego okresu oraz matematyczny wykład teorii geocentrycznej. Jego poglądy na kolejnych kilkanaście stuleci ugruntowały wizję budowy wszechświata, którą porzucił dopiero Mikołaj Kopernik.

Klaudiusz Ptolemeusz

Game Settings

Aesthetic

Utilities

Close

FlipQuiz™ provides educators with a quick way to create quiz boards for test reviews in the classroom that can be saved for later use.

Terms and Conditions and Privacy Policy
©2017 FlipQuiz™. All rights reserved.

Follow FlipQuiz™ on Twitter → @flipquizme

© 2014-2017 FlipQuiz™