Ruch obrotowy Ziemi

Ruch obiegowy Ziemi

Kontynenty

Oceany

Podróże i odkrycia geograficzne

100

Ile trwa pełny obrót Ziemi wokół własnej osi ?

24 godziny, dobę

200

Ziemia obraca się wokół własnej osi z jakiego kierunku geograficznego w jakaim?

z zachodu na wschód

300

Podaj 2 przykłady następstw ruchu obrotowego Ziemi.

Dzień i noc

Różnica czasu

Pozorny ruch gwiazd na niebie

400

Jeżeli po jednej stronie planety jest godzina 24:00, to która godzina jest po drugiej stronie?

12:00

500

Czym jest zegar biologiczny?

Zegarem biologicznym nazywamy zespół cyklicznych rytmów, jakim podporządkowane jest funkcjonowanie organizmu. 
100

Ile trwa jeden obieg Ziemi wokół Słońca?

365 dni 

366 dni

365 dni i 6 godzin

200

Jak nazywa się tor, po którym krąży Ziemia wokół Słońca?

orbita

300

Wyjaśnij co oznacza definicja : rok przestępny?

Rok z dodanym dniem do lutego co 4 lata.

Rok trwa 365 dni i 6 godzin

6 godzin * 4 lata = 24 godziny czyli 1 dzień

400

Podaj 2 następstwa ruchu obiegowego Ziemi.

Pory roku

Zmiany w długości dnia i nocy

500

Wymień strefy oświetlenia Ziemi.

Strefa międzyzwrotnikowa

Strefa umiarkowana

Strefa podbiegunowa

100

Ile kontynentów występuje na Ziemi?

7

200

Jak nazywa się najmniejszy kontynent na Ziemi?

Australia

300

Jaką część Ziemi zajmują kontynenty? Podaj ułamek

1/3

400

Jak nazywa się kontynent, który leży na wszystkich półkulach?

Afryka

500

Na jakim kontynencie leży Polska?

Europa

100

Wymień nazwy wszystkich oceanów świata.

Ocean Spokojny (Pacyfik)

Ocean Atlantycki

Ocean Indyjski

Ocean Arktyczny

Ocean Południowy

200

Wyjaśnij dlaczego oceany są ogromnym "magazynem żywności"?

Cenne źródło pożywienia, soli mineralnych, witamin A,D i E, B

300

Jakie znaczenie mają oceany? Podaj 3 przykłady

Żródło pożywienia, droga transportu, surowce mineralne (ropa naftowa, gaz ziemny, sól kuchenna), turystyka

400

Jak nazywa się ocean, z którym sąsiadują kontynenty: Azja, Ameryka Północna, Ameryka Południowa, Australia

Ocean Spokojny

500

Jak nazywa się najgłębsze miejsce na świecie w Oceanie Spokojnym.

Rów Mariański

100

Dokończ zdanie:

Flotylla po dowództwem Ferdynanda Magellana opłynęła ....

Świat, Ziemię

200

Kto dokonał odkrycia Ameryki?

Krzysztof Kolumb

300

Który z podróżników dotarł do południowego krańca Afryki?

Bartolomeo Diaz

400

Który z podróżników udowodnił, że wybrzeże Ameryki Południowej to nie Indie.

Amerigo Vespucci

500

Podaj 3 przyprawy, które Europejczycy sprowadzili z Azji w XV w.

cynamon, pieprz, goździki, gałka muszkatołowa 

Game Settings

Aesthetic

Utilities

Close
FlipQuiz Logo

FlipQuiz™ provides educators with a quick way to create quiz boards for test reviews in the classroom that can be saved for later use.

Terms and Conditions and Privacy Policy
©2019 FlipQuiz™. All rights reserved.

Follow FlipQuiz™ on Twitter → @flipquizme

© 2014-2019 FlipQuiz™