Navneord

Udsagnsord

Navne- og udsagnsord

Tillægsord

Find det rigtige ord

Blandet

100

Navneord dækker over ting, begreber og?

Væsener

200

Hvad hedder en Smøg i bestemt ental?

Smøgen

300

Hvad hedder en So i bestemt flertal?

Søerne

400

Vi bøjer navneord i ental og flertal, men de bøjes også i?

Bestemt og ubestemt

500

Navneord beskrives af hvilken ordklasse?

Tillægsord

100

Bøjes udsagnsord i grad eller i tid?

Tid

200

Hvad hedder Cykle i før nutid?

Har cyklet

300

Hvad hedder Synger i lang tillægsform?

Syngende

400

Hvad hedder Er i navneform?

Være

500

Hvad heddder Røg i bydeform?

Ryg

100

Lav en sætning med ordet Holdene

200

Lav en sætning med ordet Holdende

300

Hvilke af de nedenstående ord er navneord?

Springene, Skrigene, Spisende, Hjulende, Lysene, Pilende og Løbene

Springene, Skrigene, Lysene og Løbene

400

Hvilke af de nedenstående ord er udsagnsord?

Hjulende, Brølene, Brølende, Faldene, Holdene, Rørene, Syngende, Bladene, Gående og Gårdene.

Hjulende, Brølende, Syngende og Gående

500

Hvor mange udsagnsord og navneord er der i nedenstående tekststykke?

Pigen kom gående ned ad gaden. Pigen havde lange fletninger og var flot sommerbrun.

Navneord: 4  Pigen, gaden, pigen, fletninger

Udsagsnord: 4  kom, gående, havde, var

100

Bøjes tillægsord i grad eller tid?

Grad

200

Gradbøj Flot i 1. 2. og 3. grad

Flot, flottere, flottest

300

Hvad hedder Grim i 2. grad?

Grimmere

400

Gradbøj Lille i 1. 2. og 3. grad

Lille, mindre, mindst

500

Hvilken anden ordklasse beskrives af tillægsord?

Navneord

100

 Bage, Bager, Bagte, Bagt eller Bagende?

- Du må ikke ................... kagen på 250 grader!

Bage

200

Studere eller Studerer?

- Det er godt, at hun er begyndt at ..........................

Studere

300

Stor, Stort eller Store?

- Det er mange ................ bygninger

Store

400

Stormende eller Stormene?

- Alle ............... i år varede længe.

Stormene

500

Lav en sætning med ordet Brølende.

100

Nævn 10 navneord

200

Nævn 10 tillægsord

300

Nævn 10 udsagnsord

400

Hvilken ordklasse tilhører de nedenstående ord?

Tågede, glad, frotterede, billig, dejlig, flotte og sur

Tillægsord

500

Bestem de nedenstående ords ordklasser:

Klam, fe, gris, springe, fantastisk, springene, sejlende, hører, klat, skvat, synge, klang, sjov og empatisk

Udsagnsord: springe, sejlende, hører og synge.

Tillægsord: klam, fantastisk, sjov og empatisk.

Navneord: fe, gris, springene, klat, skvat og klang

Game Settings

Aesthetic

Utilities

Close
FlipQuiz Logo

FlipQuiz™ provides educators with a quick way to create quiz boards for test reviews in the classroom that can be saved for later use.

Terms and Conditions and Privacy Policy
©2019 FlipQuiz™. All rights reserved.

Follow FlipQuiz™ on Twitter → @flipquizme

© 2014-2019 FlipQuiz™