ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΓΑΪΔΟΥΡΙ

100

Από πού κατάγεται και τι είδους ζώο είναι;

Κατάγεται από την Αφρική και είναι θηλαστικό ζώο.

200

Με τι τρέφεται;

Τρέφεται με όλα τα είδη φυτών, ακόμη και τα αγκάθια.

Είναι λιτοδίαιτο ζώο.

300

Πώς θα περίγραφες και θα χαρακτήριζες το Κυπριακό γαϊδούρι;

Έχει ύψος περίπου 1,50 μέτρο. Είναι συνήθως μαύρα/γκρίζα με άσπρα κοιλιά. Έχουν δυνατά πόδια! Είναι ιδιότροπο όσον αφορά το νερό του. Πρέπει να πίνει καθαρό νερό από δικό του δοχείο!

400

Γιατί τα χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι;

Τα χρησιμοποιούσαν για τις μετακινήσεις τους και για τις εργασίες τους.

500

Γιατί κάποιος να επέλεγε το γαϊδούρι αντί το άλογο;

Γιατί είναι πιο ανθεκτικό στη ζέστη, στις ασθένειες, στη σκληρή εργασία.

Game Settings

Aesthetic

Utilities

Close

FlipQuiz™ provides educators with a quick way to create quiz boards for test reviews in the classroom that can be saved for later use.

Terms and Conditions and Privacy Policy
©2018 FlipQuiz™. All rights reserved.

Follow FlipQuiz™ on Twitter → @flipquizme

© 2014-2018 FlipQuiz™