Podstawy pracy z komputerem

Podstawy pracy w sieci

Edytor tekstu

Arkusz kalkulacyjny

Współpraca on-line

Certyfikat ECDL

100

Wymień 4 systemy operacyjne używane dla komputerów, laptopów lub smartphonów.

Windows, Linux, iOS, Android

200

Wymień 6 urządzeń wejścia w komputerze.

Klawiatura, myszka, mikrofon, skaner, aparat cyfrowy, joystick, tablet graficzny, kamera cyfrowa

300
Jakie czynności trzeba wykonać, aby dokonać kompresji kilku plików?

1. Zapisać i zamknąć wszystkie pliki.

2. Zaznaczyć pliki i dodać do archiwum.

3. Nadać nazwę archiwum i zapisać w wyznaczonym miejscu na dysku.

4. MOŻNA usunąć pliki po skompresowaniu.

400
Co to jest defragmentacja dysku i po co się ją wykonuje?

Proces polegający na układaniu danych poprzez łączenie podzielonych plików na dysku w całość, aby przyspieszyć pracę komputera.

500

Wymień 4 funkcje, za które odpowiada CPU?

 • kontroluje pracę programów i urządzeń komputera
 • przemieszcza dane do i z pamięci oraz nadzoruje uruchamianie programów użytkowych
 • kontroluje przydział zasobów w komputerze
 • zarządza plikami i folderami na dysku twardym komputera, np. umożliwia kopiowanie plików
 • umożliwia przygotowanie dysków (dyskietek) do zapisu danych. Proces ten nazywany jest formatowaniem i polega na sprawdzeniu nośnika i utworzenie na nim sektorów i ścieżek 
100
Kasia ma 11 lat i chce założyć konto na portalu społecznościowym, jednak użytkownikami tego portalu mogą być wyłącznie osoby, które ukończyły 13 lat. 

Co powinna zrobić?

Nie  powinna zakładać konta na tym portalu.
200

Co powinno zawierać hasło uznane za bezpiecznie?

Duże, małe litery, cyfry i znaki specjalne.

300

Niektóre portale (jakie?) wymagają logowania przy użyciu bezpiecznego połączenia. 

Jakie poznać, ze jesteśmy połączeni w ten sposób?

Strony e-banków, poczty mailowej, e-zakupów, e-płatności.

 • adres strony powinien się zaczynać od https:// 
 • na stronie (np w pasku adresowym) znajduje się ikonka zamkniętej kłódki 
400
Jarek ściągnął z serwisu Flickr kilka zdjęć do swojej prezentacji, którą następnie umieścił w internecie. 

Zdjęcia były na licencji jak na obrazku. 

Jaka to licencja?

Czy Jarek postąpił właściwie? 

Creative Common uznanie autorstwa, na tych samych warunkach

500
Co to jest FRAPPING?
Wykorzystanie nieuwagi innego użytkownika, który nie wylogował się ze swojego konta, żeby podmienić jego zdjęcie profilowe, wstawić na profil komentarz, opis bądź inną treść, która w jakiś sposób ma go ośmieszyć
100

Wymień co najmniej trzy rozszerzenia dla plików tekstowych oraz odpowiadające im programy do edycji tekstu.

txt - notatnik

doc, docx - edytor tekstu Microsoft Word

odt – edytor tekstu Open Office Writer

rtf - uniwersalny dla wielu edytorów

200
Aby dokonać powielenia fragmentu tekstu w tym samym dokumencie należy:
 1. zaznaczyć fragment tekstu, 
 2. skopiować do schowka, 
 3. ustawić kursor w miejscu wklejania, 
 4.  wkleić fragment ze schowka    
300
Zosia przygotowuje życzenia świąteczne od społeczności szkolnej do kilkudziesięciu adresatów.

W jaki sposób zrobi to najszybciej?

Przy użyciu korespondencji seryjnej edytora tekstu

400

Wyjaśnij pojęcia:

 1. justowanie
 2. interlinia
 3. wcięcie akapitowe
 4. odstęp międzyakapitowy

justowanie - wyrównanie do lewego i prawego marginesu 

interlinia - odległość między wierszami

wcięcie akapitowe - odsunięcie pierwszegowiersza akapitu od marginesu

odstęp międzyakapitowy - odległość między akapitami

500

Czym różni się dywiz od myślnika w edycji tekstu?

Dywiz najkrótszą z poziomych kresek stosowanych w języku polskim. Znak ten stosujemy do oddzielenia członów wyrazów. Przykładowymi wyrazami wieloczłonowymi, zawierającymi łącznik są: biało-czarny, klient-serwer, Kędzierzyn-Koźle, Kowalska-Nowak.

Dywiz nie jest oddzielony spacjami od wyrazów.

Myślnik jest najdłuższą z poziomych kresek. Stosujemy go do zapisu dialogów, wyodrębniania zdania wtrąconego, wydzielenia fragmentu zdania, oddzielenia wyrazów o przeciwnych znaczeniach.

Myślnik zawsze otaczamy spacjami!

100
Co trzeba zrobić, aby arkusz kalkulacyjny wyświetlał liczbę wpisaną do komórki ze znakiem zł?
Sformatować tę komórkę jako „walutowa".
200

Podaj przykład i zastosowanie adresowania względnego i bezwzględnego. Wyjaśnij czym różnią się adresowania.

Adresowanie względne pozwala na kopiowanie kolejno zapisanych liczb, formuł w komórkach. Dzięki adresowaniu względnemu możemy napisawszy jedną formułę zastosować ją dla dowolnych liczb bez konieczności powtarzania i jej i zmieniania adresów komórek. Przykład: zapisujemy do kolumny C mnożenie wszystkich elementów kolumny B przez elementy kolumny A - [C1] =B1*A1 =>[C2] =B2*A2, [C3] =B3*A3

Adresowanie bezwzględne - w przypadku gdy w funkcji odwołujemy się stale do jednej komórki. Przykład: w kolumnie c wypisujemy wynik mnożenia wszystkich elementy kolumny B przez liczbę PI która jest w A1 [C1] =B1*$A$1 => [C2] =B2*$A$1, 
[C3] =B3*$A$1

300

Podaj konstrukcję dla funkcji warunkowej wskazującej na wygraną, jeżeli wartość w komórce A1 jest większa od 50.

=JEŻELI(A1>50;"wygrana";"przegrana")

400

Jaką funkcją możemy wyodrębnić z tekstu pierwszą literę?

LEWY lub FRAGMENT.TEKSTU

500

Jaka funkcja arkusza obliczy resztę z dzielenia dwóch liczb całkowitych?

MOD

100

Do komunikacji on-line służy poczta elektroniczna. Proszę podać przykładowy poprawnie zbudowany adres e-mail oraz opisać jego elementy.

np. [email protected]_serwera.pl

200

Przygotowując materiały w grupie najwygodniej jest korzystać z plików udostępnionych on-line i współdzielonych.

Wymień przynajmniej trzy takie miejsca umożliwiające współpracę w sieci.

Google docs

Dropbox

Office 365 - OneDrive

Platforma Moodle

Facebook

300

Wspólne przygotowanie wydarzeń i terminów w grupie wymaga synchronizacji działań. Z jakich narzędzi skorzystasz w tym celu?

Kalendarze on-line

400

Usługa popularnie nazywana „telefonią internetową" działa za pomocą specjalnego protokołu. Jaki to protokół?

VoIP (voice over internet protocol)
500

PHISHING

Używanie fałszywych adresów mailowych do wyłudzania informacji personalnych i finansowych poprzez wiadomości e-mail.

100
Skrót ECDL w Polsce oznacza:

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych to potwierdzenie kompetencji informatycznych.

200

Certyfikat ECDL BASE potwierdza kompetencje w 4 obszarach. Jakich?

Podstawy pracy z komputerem

Podstawy pracy w sieci

Edytor tekstu

Arkusze kalkulacyjne

300
Jak w ECDL nazywa się certyfikat, w którym Egzaminowany sam może układać swoją ścieżkę certyfikacyjną?

ECDL Profile

400

Jeśli chcemy zdać egzamin ECDL muszą być spełnione odpowiednie warunki.

Proszę je wymienić.

1. Egzamin zdajemy TYLKO w certyfikowanym Laboratorium ECDL

2. Egzamin zdajemy jedynie przed AKREDYTOWANYM Egzaminatorem ECDL

3. Egzamin należy opłacić w Wirtualnej Kasie

4. Egzamin ma ograniczony czas (45 minut)

500

Jakie egzaminy ECDL potwierdzają zaawansowane kwalifikacje?

Jakie egzaminy ECDL potwierdzają kwalifikacje z projektowania przestrzennego?

Egzaminy ECDL Advanced z 4 obszarów.

Egzaminy ECDL GIS, ECDL CAD.

Game Settings

Aesthetic

Utilities

Close
FlipQuiz Logo

FlipQuiz™ provides educators with a quick way to create quiz boards for test reviews in the classroom that can be saved for later use.

Terms and Conditions and Privacy Policy
©2019 FlipQuiz™. All rights reserved.

Follow FlipQuiz™ on Twitter → @flipquizme

© 2014-2019 FlipQuiz™