Vergelijking

Metafoor

Personificatie

Metonymia

Alles door elkaar

100

Leg uit hoe je een vergelijking kunt herkennen. 

Bij een vergelijking wordt iets/iemand (object) met iets vergeleken. Ze staan beide in de zin.

Vaak kun je een vergelijking herkennen aan : als een / van een 

200

Er zit een metafoor in deze zin: Daar heb je die boom ook weer. 

Maak nu een zin waarin je de metafoor als vergelijking gebruikt. 

Bijvoorbeeld: Hij is een boom van een vent. 

300

Geef vijf voorbeelden van vergelijkingen waarin dieren voorkomen.

Bijvoorbeeld: Karel is zo slim als een vos

Beoordeling door teamgenoten
400

In welke van de volgende vier zinnen zit GEEN vergelijking?

- Wat een boom van een vent is dat.

- Johans kamer is en echt een zwijnenstal.

- Zij doet zich voor als een heilig boontje. 

- Ik heb echt een hekel aan die tang.

Ik heb echt een hekel aan die tang. In alle andere zinnen staat zowel een beeld als een werkelijkheid. In deze zin staat alleen het beeld (die tang). Dit is dus een metafoor. 

100

Is dit een metafoor:

De appel valt niet ver van de boom.

Waarom?

Ja, alleen het beeld wordt benoemd en niet het object.

Spreekwoorden en gezegdes vallen meestal onder de metaforen.

200

Dit is een vergelijking:

Zij is zo stijf als een hark.

Maar nu een zin waarin je hark als metafoor gebruikt. 

Bijvoorbeeld: Die hark stond op mijn tenen tijdens het dansen.

Beoordeling door teamgenoten.

300
Veel spreekwoorden en gezegdes zijn metaforen. Kies er één en beeld deze uit. 

Bijvoorbeeld: Twee vliegen in één klap slaan.

Beoordeling door teamgenoten. 

400
Metaforen worden vaak in reclames gebruikt. Noem hier een voorbeeld van. 

Bijvoorbeeld: 

-Redbull geeft je vleugels

-(Esso) Stop een tijger in je tank

Beoordeling door teamgenoten

100

Leg uit wat een personificatie is. 

Een levenloos object krijgt menselijke eigenschappen toebedeeld. 

200

Geef een voorbeeld van een personificatie waarin het werkwoord LACHEN voorkomt. 

Bijvoorbeeld:

Het zonnetje lacht

De toekomst lacht je tegemoet 

300

Maak een tekening van een personificatie. 

Bijvoorbeeld:  De motor snort tevreden(deze dus niet kiezen ;)

Beoordeling door teamgenoten

400

Bedenk zelf een personificatie.

Bijvoorbeeld: Mijn smartphone schreeuwt om een update. 
of: De speklapjes in de pan sidderden van angst. 

Beoordeling door teamgenoten

100

Leg de metonymie uit: 

Ik vraag om de hand van uw dochter. 

Je wilt niet alleen haar hand, maar de hele dochter om mee te trouwen. 

200

Een voorbeeld van een metonymie is dat je het gebruiksvoorwerp noemt in plaats van de inhoud.

Geef hier twee voorbeelden van

Bijvoorbeeld:

Ik drink nog een kopje.

Ik eet nog een bordje

Ik lust nog wel een glaasje. 

300

Leg de metonymie uit:

De cockpit meldde dat er een motor was uitgevallen. 

Niet de cockpit, maar de piloten in de cockpit meldden iets. 

400

Maak een zin waarin je REMBRANDT als metonymie gebruikt. 

Bijvoorbeeld:

In het museum hing een Rembrandt aan de muur. 

100
Hoe heet deze beeldspraak? 'Heb je wel eens een Vermeer in het echt gezien?'

Metonymie: Je noemt de maker, terwijl je zijn product bedoelt. 

200

Daar komt de aap uit de mouw!

Is een...?

Metafoor
300
Zoek een songtekst en benoem minimaal drie keer een vorm van beeldspraak die je herkent. 
Beoordeling door teamgenoten
400

Gedicht: leg de vergelijking, personificatie en metonymie uit

Gedachtenwolk

Gedachten zijn als wolken
ze drijven in je hoofd
jij bepaalt wat ze vertolken
wat je ervan gelooft
pakken ze donker samen?
zie je geen blauw, krijg je geen lucht?
ze gaan zo snel als ze kwamen
als je even heel diep zucht. 

Vergelijking: gedachten worden met wolken vergeleken

Personificatie: gedachten kunnen niet drijven. Of: gedachten kunnen niet vertolken

Metonymie: zie je geen blauw: de kleur wordt genoemd, terwijl de lucht (heeft de kleur blauw) bedoeld wordt. 

Game Settings

Aesthetic

Utilities

Close
FlipQuiz Logo

FlipQuiz™ provided educators with a quick way to create quiz boards for test reviews in the classroom that could be saved for later use.

Terms and Conditions and Privacy Policy
©2019 FlipQuiz™. All rights reserved.

© 2014-2019 FlipQuiz™