1. pitanje

2. pitanje

3. pitanje

4. pitanje

5. pitanje

100

Kako se dijele trokuti s obzirom na stranice?

200

Koliki je zbroj kutova u trokutu?

300

Kako se nazivaju točke koje određuju trokut?

400

Kako se dijele trokuti s obzirom na kutove?

500

Koliki je zbroj šiljastih kutova u pravokutnom trokutu?

100

Koji su trokuti pravokutni? 

200
Što su suplementarni kutovi?
300

Koji su trokuti raznostranični?

400
Kada su dva kuta uz presječnicu jednaka?
500

Koji su trokuti šiljastokutni?

100

Što znači da su trokuti sukladni? Navedi poučke o sukladnosti.

200

Može li trokut imati dva tupa kuta? Objasni!

300

Kakvi su kutovi s međusobno okomitim kracima? Skiciraj!

400

Kakvi su kutovi s međusobno usporednim kracima? Skiciraj!

500

Može li trokut imati dva prava kuta? Objasni!

100

Koji uvjet moraju zadovoljavati tri dužine da se njima može omeđiti trokut?

200

Što je simetrala kuta? Koje svojstvo ima simetrala kuta?

300

Koja je najdulja stranica u pravokutnom trokutu? Obrazloži!

400

Koliko stupnjeva imaju šiljasti kutovi jednakokračnog pravokutnog trokuta? Obrazloži.

500

Koja je najdulja stranica u tupokutnom trokutu? Obrazloži?

100

Skiciraj kut i njegovu simetralu. Dokaži da je svaka točka simetrale kuta jednako udaljena od krakova tog kuta.

200

U trokutu ABC je ß=360 i y=660 . Pravac AD raspolavlja kut a i siječe stranicu BC u točki D. Koliko stupnjeva ima kut ADC?

300

Što znaš o trokutu upisanoj kružnici? Što joj je središte? Što joj je polumjer i zašto?

400

Jedan je kut trokuta jednak zbroju drugih dvaju kutova. Koliko stupnjeva ima najveći kut tog trokuta?

500

Koliko stupnjeva imaju šiljasti kutovi pravokutnog trokuta ako jedan od njih iznosi 2/3 drugoga?

Game Settings

Aesthetic

Utilities

Close
FlipQuiz Logo

FlipQuiz™ provided educators with a quick way to create quiz boards for test reviews in the classroom that could be saved for later use.

Terms and Conditions and Privacy Policy
©2019 FlipQuiz™. All rights reserved.

© 2014-2019 FlipQuiz™