Bohaterowie

Cytaty

Utwory

Teoria literatury

100

Głową rodu w " Chłopach " był...

Maciej Boryna

200

Stryj Zbyszka nazywał się...

Maćko z Bogdańca

300

Bohaterem wiersza " Campo di Fiori" jest włoski myśliciel...

Giordano Bruno

400

Tytułową bohaterką jednego z wierszy Szymborskiej jest upersonifikowana...

Nienawiść

500

Wędrowny nauczyciel w " Chłopach" nazywał się ...

Roch

100
"Mieczów ci u nas dostatek, ale i te przyjmuję jako wróżbę zwycięstwa, którą mi sam Bóg przez wasze ręce zsyła."

Cytat pochodzi z....

"Krzyżaków" H. Sienkiewicza

200

"Ja jednak wtedy myślałem

O samotności ginących."

Cytat pochodzi z....

"Campo di Fiori " Cz. Miłosza

300
"Obowiązuje zwięzłość i selekcja faktów.
Zamiana krajobrazów na adresy
i chwiejnych wspomnień w nieruchome daty.
"

Cytat pochodzi z...

" Pisanie życiorysu" W. Szymborskiej

400
"Dziad podniósł się, spędził psa, poprawił torebek i wsparłszy się na kulach rzekł:
– Ostańcie z Bogiem, ludzie kochane.
"

Cytat pochodzi z...

" Chłopów" W. S. Reymonta

500
"Tam kędy przeszły tanki."

Cytat pochodzi z...

" Piosenka o porcelanie" Cz. Miłosza

100

Plac Campo di Fiori znajduje się...

W Rzymie

200

Opisywana przez Reymonta wieś to...

Lipce

300

Słynny zamek krzyżacki znajduję się w ...

Malborku

400
Leżące na brzegu rzeczki

w wierszu Czesława Miłosza to...

Filiżanki

500

CV najbardziej kojarzy się z utworem...

" Pisanie życiorysu"

100

" Krzyżacy " jako gatunek literacki to...

Powieść historyczna

200

Jaki to środek stylistyczny?

Co trzeba?

Trzeba napisać podanie,(...)

"Pisanie życiorysu"

Pytanie retoryczne

300
Jaki nazywa się środek stylistyczny występujący w podanych wersach?

Innego końca świata nie będzie,

Innego końca świata nie będzie.

" Piosenka o końcu świata"

Powtórzenie

400
Jaki nazywa się środek stylistyczny występujący w podanym fragmencie?

A pod nimi, jak okiem ogarnąć, leżały szare pola niby olbrzymia misa o modrych wrębach lasów(...).

" Chłopi"

Porównanie

500
Jaki środek stylistyczny występuje w poniższym fragmencie wiersza?

Dopóki słońce i księżyc są w górze,

Dopóki trzmiel nawiedza różę,
Dopóki dzieci różowe się rodzą,

Anafora

Game Settings

Aesthetic

Utilities

Close
FlipQuiz Logo

FlipQuiz™ provides educators with a quick way to create quiz boards for test reviews in the classroom that can be saved for later use.

Terms and Conditions and Privacy Policy
©2019 FlipQuiz™. All rights reserved.

Follow FlipQuiz™ on Twitter → @flipquizme

© 2014-2019 FlipQuiz™