100

Jak dzielimy tlenki ze względu na skład?

Tlenki metali i niemetali, natomiast tlenki metali grup głównych i pobocznych

200

Podaj definicję tlenków zasadowych i przykład jednego z nich

Tlenki zasadowe to takie, które w reakcji z wodą dają zasadę, z kwasem sól a nie reagują z zasadami, nie koniecznie musi być spełniony pierwszy warunek z definicji

300
Wymień trzy tlenki kwasowe z grupy (V)
Tlenek azotu (III), Tlenek azotu (V), Tlenek fosforu (V)
400

Co oznacza charakter amfoteryczny tlenku

Tzn, że w środowisku mocnej zasady zachowują się jak tlenki kwasowe, a w środowisku mocnego kwasu jak tlenki zasadowe

500

Wybierz ze zbioru(MgO,BeO,BaO,CO,NO,ZnO) tlenki amfoteryczne

BeO, ZnO

Game Settings

Aesthetic

Utilities

Close
FlipQuiz Logo

FlipQuiz™ provides educators with a quick way to create quiz boards for test reviews in the classroom that can be saved for later use.

Terms and Conditions and Privacy Policy
©2019 FlipQuiz™. All rights reserved.

Follow FlipQuiz™ on Twitter → @flipquizme

© 2014-2019 FlipQuiz™